Náklady na pořízení plastových oken představují dlouhodobou investici, řádově na 50 let. Mnoho investorů právě tuto dlouhodobost často podceňuje a jejímu plánování či hodnocení a výběru nejvhodnějšího dodavatele nevěnuje zdaleka takovou pozornost, jako například při výběru a zakoupení automobilu, což je investice relativně krátkodobá. Většina zájemců posuzuje nabídky při výběru dodavatele oken především z hlediska ceny bez ohledu na to, co za ni pořídí.

Následující tipy by měly případnému zájemci usnadnit základní orientaci v problematice výběru správného plastového okna.

Plastová nebo dřevěná okna?

Do polemiky o tom, jaká okna jsou kvalitnější, nemá smysl vstupovat z hlediska výrobních surovin. Volba materiálu je především otázkou osobního vkusu, názoru a také celkové stavební koncepce. Obecně platí, že okna vyrobená kvalitně a z kvalitních materiálů vždy splní Vaše očekávání bez ohledu na to, jakých surovin při jejich výrobě bylo použito.

Nespornou výhodou plastových oken je nenáročnost na provádění údržby, která je omezena pouze na pravidelné čištění oken. Barevná stálost jak u bílého, tak i barevného provedení plastových oken vyrobených z kvalitního materiálu Vám zajistí, že Vaše okna budou po celá desetiletí vypadat jako nová. Na otázku, zda si pořídit okna plastová, dřevěná, hliníková případně z kombinovaných materiálů, si můžete odpovědět sami: Jaká okna se Vám líbí?


Legenda:
1
- Plastový distanční rámeček ve skle
2 - Pětikomorový systém s konstrukční hloubkou 70 mm
3 - Trojice těsnění proti přívalovému dešti a pro lepší vzduchocou neprůzvučnost
4 - Šestikomorový systém s konstrukční hloubkou 80 mm
5 - Ocelové výztuže po celém obvodu rámu i křídla
6 - Izolační dvojsklo se součinitelem prostupu tepla U = 1,0 W/m2K
7 - Šedé těsnění EPDM
8 - Kování s povrchovou úpravou "stříbrný titan" s hřibovými uzamykacími čepy

Technické údaje

Plastová okna FenStar vyrábí firma Čechoplast s.r.o. se sídlem v Bučovicích. V průběhu své téměř desetileté existence se rozrostla na firmu se 130 zaměstnanci a s ročním obratem 270 mil. Kč v roce 2001. Po dokončení právě probíhající modernizace technologie s investicí ve výši 25 mil. Kč bude Čechoplast disponovat výrobní kapacitou 600 elementů (křídel) denně.

Hlavním odbytištěm plastových oken FenStar jsou trhy v Německu a ve Francii. Inovace a technická úroveň plastových oken z Čechoplastu udává trend pro ostatní výrobce plastových oken v Evropě. Jako nejvýznamnější příklady lze uvést zavedení plastového distančního rámečku v meziskelním prostoru, šedého těsnění EPDM, šestikomorového systému s konstrukční hloubkou 80 mm a kování s povrchovou úpravou "stříbrný titan".

Celkem zajímavým aspektem je skutečnost, že podíl na trhu plastových oken v ČR byl až do roku 2000 téměř zanedbatelný. Teprve v loňském roce se podařilo na českém trhu dosáhnout obratu ve výši 25 mil. Kč, což představuje podíl 9 % z celkového objemu výroby. V letošním roce obrat dosáhl úrovně 50 mil. Kč. Důvody nízkého podílu oken FenStar na českém trhu lze spatřovat především v ekonomických poměrech: Cenová úroveň plastových oken FenStar leží na horní hranici cenového průměru ostatních výrobců v České republice. Ještě před 2 lety preferovala většina kupujících levnější ceny před kvalitou a technickými parametry. V současné době však dochází k postupné změně orientace zákazníků na kvalitu a užitné vlastnosti.


Standardní plastová okna FenStar

Nosným programem plastových oken značky FenStar jsou vícekomorové systémy.

Systém Počet
komor
Konstrukční
hloubka
Standardní
zasklení
Profilový
systém
Okno
FenStar Prestige Passiv
6 80 mm U = 0,5 W/m2K U = 1,2 W/m2K U = 0,8 W/m2K
FenStar Prestige
6 80 mm U = 1,0 W/m2K U = 1,2 W/m2K U = 1,1 W/m2K
FenStar Elegance
5 70 mm U = 1,0 W/m2K U = 1,3 W/m2K U = 1,2 W/m2K
FenStar Excellence
4 70 mm U = 1,0 W/m2K U = 1,4 W/m2K U = 1,3 W/m2K

Počet komor
Počet komor v systému výrazně definuje vlastnosti okna. Nejvýznamnější vliv se projevuje v tepelně izolačních vlastnostech, protože jednotlivé komory vyplněné vzduchem se navzájem mezi sebou izolují, takže součinitel prostupu tepla mezi vnějšími plochami profilu je ve srovnání s běžně používanými tříkomorovými systémy ostatních výrobců výrazně redukován. V porovnání s obyčejným tříkomorovým profilem se součinitelem prostupu tepla U = 1,5 W/m2K vykazuje šestikomorový systém Prestige součinitel prostupu tepla až o 0,3 W/m2K lepší. Současně s nízkým součinitelem prostupu tepla se vícekomorové systémy vyznačují dobrou vzduchovou neprůzvučností, která ve spojení se standardním zasklením splňuje index vzduchové neprůzvučnosi min. 34 dB. Ze statického hlediska disponují vícekomorové systémy vynikající stabilitou, která je dána jednak tuhou konstrukcí a jednak konstrukční hloubkou 70 / 80 mm.

Izolační dvojsklo s plastovým distančním rámečkem
Na rozdíl od obvyklých distančních rámečků v izolačních dvojsklech vyráběných z hliníku, které díky vysoké tepelné vodivosti hliníku tvoří tepelný most na okraji zasklení umožňující vysoký prostup tepla, je plastový distanční rámeček prakticky tepelně nevodivý. Konstrukce izolačního dvojskla s plastovým distančním rámečkem eliminuje efekt "tepelného mostu". Tato skutečnost se na součiniteli prostupu tepla U projeví ziskem až 0,1 W/m2K. V zimním období při venkovní teplotě -5°C a vnitřní teplotě +20°C je teplota celého povrchu izolačního dvojskla z teplé strany +16°C. Tato povrchová teplota neumožňuje při běžné relativní vlhkosti vzduchu v místnosti tvorbu kondenzátu (orosení skla), a to ani v okrajových zónách zasklení, jak je obvyklé u izolačních dvojskel s hliníkovým distančním rámečkem.


Šedé těsnění
Běžná černá těsnění se vyrábí z pryže, která má mnoho negativních vlastností: časem a působením počasí tvrdne, ztrácí pružnost, praská a tím ztrácí svoji těsnicí funkci. Plastová okna FenStar používají šedé těsnění z EPDM (ethylen-propylen-dien-polymer). Jedná se o materiál s mechanickými vlastnostmi gumy a odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Mimoto použití šedého těsnění zvyšuje i estetickou hodnotu okna: Sklo není v plastovém profilu "zarámováno" černým těsněním, protože šedé těsnění tvoří plynulý barevný přechod mezi plastovým profilem a sklem. Ve spojení s šedým plastovým distančním rámečkem mezi skly působí meziskelní prostor okna díky barevné kompaktnosti použitých materiálů uzavřeně a prosklená plocha okna vypadá opticky větší.

FenStar ALUProfil TOPLINE MD
Šestikomorový systém Prestige

Konstrukce:
Šestikomorový systém s konstrukční hloubkou 80 mm

Těsnění
šedé těsnění u bílých oken, černé těsnění u barevných oken, šedé těsnění u jednostranně barevných oken zvenčí

Kování
základní třída bezpečnosti, povrchová úprava "Stříbrný titan"

Zasklení
Součinitel prostupu tepla U =1,1 W(m2K)-1teplý distanční rámeček StarSpacer barevně sladěný s vnitřní barvou okna


Prestige Aronde

Prestige Softline

Prestige Historik
 

Zasklení s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,5 W(m2K)-1
Rám 160003, křídlo 160025
Skladba izolačního trojskla: 4 - 12 - 4 - 12 - 4
Šedé těsnění jemožné
Součinitel prostupu tepla na celé okna U = 0,8 W(m2K)-1


Prestige Passiv
 

Pětikomorový systém Elegance

Konstrukce:
Pětikomorový systém s konstrukční hloubkou 70 mm

Těsnění
šedé těsnění u bílých oken, černé těsnění u barevných oken, šedé těsnění u jednostranně barevných oken zvenčí

Kování
základní třída bezpečnosti, povrchová úprava "Stříbrný titan"

Zasklení
Součinitel prostupu tepla U =1,1 W(m2K)-1teplý distanční rámeček StarSpacer barevně sladěný s vnitřní barvou okna


Elegance Aronde

Elegance Softline

Elegance Historik
 

Pětikomorový systém Excellence

Konstrukce:
Pětikomorový systém s konstrukční hloubkou 70 mm

Těsnění
šedé těsnění u bílých oken, černé těsnění u barevných oken, šedé těsnění u jednostranně barevných oken zvenčí

Kování
základní třída bezpečnosti, povrchová úprava "Stříbrný titan"

Zasklení
Součinitel prostupu tepla U =1,1 W(m2K)-1teplý distanční rámeček StarSpacer barevně sladěný s vnitřní barvou okna


Excellence Aronde

Excellence Softline

Excellence Historik
 

 
 
 
DHD Břeclav | Slovácká 2587, 690 02 Břeclav | tel: 519 326 122, e-mail: info@dhdokna.cz © INT 2006